0729 67 70 70 jonas@mindkicker.se

Mental träning med Mindkicker

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer. Syftet är att träningen ska ge dig ett liv där du mår, är och gör dig själv och därmed också andra bättre. Grundläggande mental träning består av avspänning och vilsam koncentration. Det ger en inre balans och en känsla av egenkontroll, vilket för kroppen innebär att du skapar en stor stressbuffert. Mindkicker jobbar mycket med att du ska känna ditt avspända tillstånd för att ge dig själv möjligheten att påverka din vardag ur ett större perspektiv.

Mental träning pågår hela tiden. Så fort du fattar ett beslut har en mental process pågått. Det unika med att träna mental träning är att du blir mer medveten om processen och där med också mer medveten om din medvetenhet. Ungefär som när du tar en promenad från en punkt till en annan så tränar du, men du är inte alltid medveten om att det är träning. Eller ens ser det som träning.

Många människor blandar ihop mental träning med coachning. Mental träning är en större palett av verktyg, där coachning kan vara ett förhållningssätt och en metod. Mindkickers mentala träning grundar sig i forskningens sex framgångsfaktorerna, självbild, målbild, attityd, känslor, engagemang och reflektion. Återhämtning är en stor del av den mentala styrkan, men är inte en av framgångsfaktorerna på samma sätt som övriga. Men Mindkicker jobbar tydligt och kraftfullt med just helheten för att du ska få en stabil grund att stå på. Allt för att din energi ska rikta sig och vara i det fokus som du vill. Allt landar i att du ska träna på medvetenhet om ditt undermedvetna och omedvetna, klarhet och harmoni i kropp, knopp och själ, utifrån dina förutsättningar.

Effekter av mental träning

 • Du kan öka din koncentration och förbättra minne
 • Du kan uppehålla en attityd som tar dig framåt
 • Du kan upprätthålla en hög nivå av inre motivation
 • Du kan förbättra förmågan att påverka yttre och inre stress
 • Du kan förbättra immunförsvaret
 • Du kan öka förmågan att nå önskade resultat
 • Du kan öka arbets- och livsglädjen
 • Du kan förbättra självbilden
 • Du kan öka kreativiteten
 • Du kan ställa höga, realistiska mål 
 • Du kan prata gott om och med dig själv 
 • Du kan använda mentala bilder som tar dig framåt
 • Du kan hanterar rädsla effektivt
 • Du kan hantera dina känslor på ett lyftande sätt
 • Du kan behålla koncentration och fokus
 • Du kan utveckla dina prestationer med tankens och känslans kraft
 • Du kan göra din omgivning bättre
 • Du kan våga vara i din energi och ditt eget flöde
 • Du kan förbättra din självkänsla och intuitionen.
 • Du kan påverka dina prestationer
 • Du kan påverka din hälsa med tankens kraft.
 • Du kan ta tillvara och utveckla dina förmågor och talanger.

Hör av dig

jonas@mindkicker.se
+46(0)729 - 67 70 70
sensei@mindkicker.se

Följ oss

Mindkicker

Visste du att 80 % av dina resultat beror på din mentala styrka. Med Mindkicker bygger du din mentala och fysiska styrka, som dessutom mäts för att du ska fatta mer medveten beslut. Som en mindkicker tror du på energi, kunskap och engagemang och du tror på det gemensamma högre syftet. Du vill bidra till att världen når de 17 globala målen, för du vet att du kan göra smartare affärer och samverka med Moder Jord, samtidigt.